Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Stamboomkoopmans.nl

1731 Ruichien Martens Koopmans

Jan Geerts

1757-05-01 Huwelijk van Riekjen Martens Koopmans en Jan Geerts

1767-03-15 Inschrijving Lidmaten van Rieuwkje Martens Koopmans

1811-02-07 Overlijden van Riekjen Martens Koopmans