Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Stamboomkoopmans.nl

1721 Akke Martens Koopmans

1721 Akke Martens Koopmans

Jochum Tjebeles

1746 Akke Martens Koopmans en Jochum Tjebeles Lidmaten inschrijving

1749 Jochum Tjebeles (Huisman = Boer) Quotisatie kohieren inschrijving

1748-03-03 Doop Ytien Jochums

1749-06-08 Doop Femke Jochums

1756-02-23 Akke Martens Koopmans Lidmaten inschrijving

Geert Hendriks

1757-01-23 Huwelijk Akke Martens Koopmans en Geert Hendriks

1760-12-14 Doop Marten Geerts