Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Stamboomkoopmans.nl

Parenteel familie Koopmans

Parenteel van Hendrik Pieters (Koopmans)

1 Hendrik Pieters (Koopmans) is geboren vóór 1675. Hendrik is overleden op 25-03-1705 in Wolvega , Weststellingwerf (Friesland), minstens 30 jaar oud.
Vermeld:
Hendrik Pieters (Koopmans) en Antje Folkerts. (Hendrik , houtkoper , trouwt kort voor 1690 Antje Folkerts , geboren in Heerenveen op 07-05-1671 , overleden op 05-1723 .
Antje is dochter van Folkert Egberts , bijzitter van Weststellingwerf , en Akke Oeges.
Hendrik en Antje doen op 26-07-1691 belijdenis te Wolvega.
Hendrik komt te overlijden op 25-03-1705 in Wolvega. Antje hertrouwt op 17-01-1706 met Andries Sioeckes.
In 1700 staan Hendrik en broer Jan Pieters te Wolvega voor 289 carg. in het krijt bij secretaris Elias Wigeri van Weststellingwerf als gevolg van “gecocht houdt” in verschillende boelgoeden.
Op 08-01-1711 worden de ooms Jan Pieters en Derek Pieters aangesteld tot voogden over de twee minderjarige weeskinderen van wijlen Hendrik Pieters (Koopmans) om bij Antje Folkerts een schieding van vaders nalatenschap te regelen.
In 1711 treden de ooms en voogden Jan Pieters en Derek Pieters op voor Oege Hendriks oud cira 20 en Marten Hendriks oud cira 16 , de kinderen van wijlen Hendrik Pieters. Overeengekomen wordt dat moeder en stiefvader de kinderen “sullen alimenteren ende onderhouden in cost ende kleding” tot hun 25ste jaar. Dan krijgen zij 55 carg. uitgekeerd van vaders goed. De moeder behoudt het roerend goed mits zij ook voor de schulden staat.

Genealoog Ipy Brouwers heeft de hier boven vermelde informatie gevonden in de archieven van Friesland in opdracht van Sietse Jelle Koopmans.
Hendrik trouwde met Antje Folkerts. Antje is geboren op 07-05-1671 in Heerenveen (Friesland). Antje is overleden in 05-1723 in Wolvega , Weststellingwerf (Friesland), 51 of 52 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Oege Hendriks (Koopmans) [1.1], geboren in 1690. Hij is gedoopt op 14-09-1690 in Wolvega, Weststellingwerf (Friesland).
2 Rieukjen Hendriks (Koopmans) [1.2], geboren in 1692. Zij is gedoopt op 20-11-1692 in Wolvega, Weststellingwerf (Friesland).
3 Marten Hendriks Koopmans, geboren in 1695. Volgt 1.3.
4 Inne Hendriks (Koopmans), geboren in 1698. Volgt 1.4.
1.3 Marten Hendriks Koopmans is geboren in 1695, zoon van Hendrik Pieters (Koopmans) (zie 1) en Antje Folkerts. Hij is gedoopt op 02-05-1695 in Wolvega, Weststellingwerf (Friesland). Marten is overleden vóór 1749 in Mildam , Schoterland , Friesland, ten hoogste 54 jaar oud.
Vermeld:
(1695 Marten Hendriks (Koopmans) , gedoopt op 02-05-1695 te Wolvega , mr distillateur te Mildam daar overleden tussen 1742 en 1747 , trouwt voor 1719 Lipkjen Annes , kerklidmate te Mildam 1747 , daar overleden 1763.)
(In 1740 leent Marten Hendriks , “mr distelateur” te Mildam , 100 caroliguldens van Sybe Ritskes “sluysman” te Heerenveen.)
(In 1740 lenen Marten Hendriks , “mr stooker” te Mildam en Lipkjen Annes 400 caroliguldens van Folkert Eelkes , huisman [= boer] te Mildam.)
(In 1747 is Lipkjen Annes , weduwe van Marten Hendriks , “stookerske”te Mildam , 400 caroliguldens schuldig aan Tjeerd Suriger Reneman , oud-schepen van Leeuwarden , wegens leverantie van mout en weit.)
(In 1748 leent Lipkjen Annes , weduwe van Marten Hendriks te Mildam 150 caroliguldens van Eyle Martens , bijzitter [zeg maar wethouder] van Schoterland.)
(In 1749 wordt Marten Hendriks weduwe Lipkjen Annes [in het in dat jaar aangelegde quotisatiekohier inzake een nieuw in te voeren belastingstelsel] te Mildam omschreven als “matig in staat”met gezin dan van vijf personen boven de twaalf jaar en een aanslag van 29 caroliguldens [a 20 stuivers] en 12 st.)
(In 1756 is Lipkjen Annes , weduwe van Marten Hendriks te Mildam 100 caroliguldens schuldig aan diezelfde Eyle Martens wegens geleverde rogge.)
(Uit het huwelijk van Marten Hendriks (Koopmans) en Lipkjen Annes zijn geboren te Mildam , Jacob Martens geb 1717 , Akke Martens geb 1721 , Antie Martens geb 1725 , Ruichein / Rieukjen Martens geb 1731 , Hendrik Martens geb 1733 en Folkert Martens geb 1735.)
(Ype Brouwers , Genealoog te Leeuwarden , heeft de hier boven vermelde informatie gevonden in de archieven van Friesland in opdracht van Sietse Jelle Koopmans.)
Marten trouwde met Lipkjen Annes. Lipkjen is geboren in 1693. Zij is gedoopt op 12-03-1693 in Langezwaag (Friesland). Lipkjen is overleden in 1763 in Mildam , Schoterland , Friesland, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Marten en Lipkjen:
1 Jacob Martens Koopmans, geboren in 1719 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.1.
2 Akke Martens Koopmans, geboren in 1721 in Mildam. Volgt 1.3.2.
3 Antje Martens Koopmans, geboren in 1725 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.3.
4 Ruichien / Rieukjen Martens Koopmans, geboren in 1731 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.4.
5 Hendrik Martens Koopmans, geboren in 1733 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.5.
6 Folkert Martens Koopmans, geboren in 1735 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.6.
1.3.1 Jacob Martens Koopmans is geboren in 1719 in Mildam , Schoterland , Friesland, zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3) en Lipkjen Annes. Jacob is overleden in 1802 in Follega (Friesland), 82 of 83 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 55 of 56 jaar oud, op 10-12-1775 in Mildam , Schoterland , Friesland met Hiltje Wybes, 60 of 61 jaar oud. Hiltje is geboren in 1714. Zij is gedoopt op 21-05-1714 in Appelscha – Ooststellingwerg – Friesland. Hiltje is overleden vóór 1745, ten hoogste 31 jaar oud.
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 30-10-1745 in Lemmer – Friesland met Aaltje Jans, 36 jaar oud. Aaltje is geboren op 11-08-1709 in Otterlo. Aaltje is overleden op 10-01-1763, 53 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Hiltje:
1 Wybe Jacobs Koopmans, geboren op 24-03-1741 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.1.1.
2 Marten Jacobs Koopmans [1.3.1.2], geboren in 1742 in Mildam , Schoterland , Friesland. Hij is gedoopt op 21-10-1742 in Lemmer – Friesland.
3 Femmigjen Jacobs Koopmans [1.3.1.3], geboren in 1743. Zij is gedoopt op 22-12-1743 in Lemmer – Friesland.
Kinderen van Jacob en Aaltje:
4 Lupkjen Jacobs Koopmans [1.3.1.4], geboren in 1746. Zij is gedoopt op 09-12-1746 in Lemmer – Friesland.
5 Fim Jacobs Koopmans [1.3.1.5], geboren in 1748. Zij is gedoopt op 04-08-1748 in Lemmer – Friesland (Gedoopt).
6 Lupkjen Jacobs Koopmans, geboren in 1749. Volgt 1.3.1.6.
7 Marten Jacobs Koopmans (Visser), geboren op 23-12-1751. Volgt 1.3.1.7.
8 Jan Jacobs Koopmans, geboren op 12-10-1754. Volgt 1.3.1.8.
9 Anne Jacobs Koopmans (Visser) [1.3.1.9], geboren op 22-09-1756 in Lemmer – Friesland. Hij is gedoopt op 26-09-1756 in Lemmer – Friesland. Anne is overleden op 01-10-1829 in Lemmer – Friesland, 73 jaar oud.
10 Pijttie / Pietje Jacobs Koopmans [1.3.1.10], geboren op 18-11-1758. Hij of zij is gedoopt op 19-11-1758 in Lemmer – Friesland.
1.3.1.1 Wybe Jacobs Koopmans is geboren op 24-03-1741 in Mildam , Schoterland , Friesland, zoon van Jacob Martens Koopmans (zie 1.3.1) en Hiltje Wybes. Hij is gedoopt op 26-03-1741 in Lemmer – Friesland. Wybe is overleden op 27-01-1806, 64 jaar oud. Wybe trouwde, 34 jaar oud, op 10-12-1775 in Mildam , Schoterland , Friesland met Ybeltje Sammes.
1.3.1.6 Lupkjen Jacobs Koopmans is geboren in 1749, dochter van Jacob Martens Koopmans (zie 1.3.1) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 21-12-1749 in Lemmer – Friesland. Lupkjen is overleden op 10-02-1794 in Sloten – Friesland, 44 of 45 jaar oud. Zij is begraven op 18-02-1794 in Sloten – Friesland. Lupkjen begon een relatie met Rintje Johannes Tromp. Hij is gedoopt op 31-01-1740 in Sloten – Friesland. Rintje is overleden op 22-06-1793 in Sloten – Friesland, 53 jaar oud.
1.3.1.7 Marten Jacobs Koopmans (Visser) is geboren op 23-12-1751, zoon van Jacob Martens Koopmans (zie 1.3.1) en Aaltje Jans. Hij is gedoopt op 25-12-1751 in Lemmer – Friesland. Marten is overleden op 07-03-1827 in Sloten – Friesland, 75 jaar oud. Marten:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 18-12-1779 in Lemmer – Friesland met Meines Johanniske, 23 jaar oud. Meines is geboren op 13-10-1756 in Oldetrijne Friesland. Zij is gedoopt op 17-10-1756 in Hervormde gemeente Oldelamer en Oldetrijne. Meines is overleden op 04-01-1787 in Sloten – Friesland, 30 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 01-05-1791 in Sloten – Friesland met Trijntje Sietes, 29 of 30 jaar oud. Trijntje is geboren in 1761 in Gorredijk , Opsterland , Friesland. Trijntje is overleden op 18-10-1844 in Sloten – Friesland, 82 of 83 jaar oud.
1.3.1.8 Jan Jacobs Koopmans is geboren op 12-10-1754, zoon van Jacob Martens Koopmans (zie 1.3.1) en Aaltje Jans. Hij is gedoopt op 20-10-1754 in Lemmer – Friesland. Jan is overleden op 15-11-1795 in Lemmer – Friesland, 41 jaar oud. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 20-05-1787 in Lemmer – Friesland met Sjoukje (Swaukjen) Innes (Visser), 27 of 28 jaar oud. Sjoukje is geboren in 1759 in Heeg (Friesland). Sjoukje is overleden op 03-01-1847 in Lemmer – Friesland, 87 of 88 jaar oud.
1.3.2 Akke Martens Koopmans is geboren in 1721 in Mildam, dochter van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3) en Lipkjen Annes. Akke:
(1) trouwde in Mildam met Jochum Tjebeles. Jochum is overleden op 07-01-1751 in Mildam , Schoterland , Friesland.
(2) trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 23-01-1757 in Katlijk met Geert Hendriks. Geert is geboren in Nieuwehorne.
1.3.3 Antje Martens Koopmans is geboren in 1725 in Mildam , Schoterland , Friesland, dochter van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3) en Lipkjen Annes. Antje is overleden op 07-02-1811 in Mildam , Schoterland , Friesland, 85 of 86 jaar oud. Antje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 13-05-1753 in Oudeschoot (Friesland) met Claas Ariens of Arjens. Claas is overleden in 1769 in Lemmer – Friesland.
1.3.4 Ruichien / Rieukjen Martens Koopmans is geboren in 1731 in Mildam , Schoterland , Friesland, dochter van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3) en Lipkjen Annes. Ruichien is overleden op 07-02-1811 in Mildam , Schoterland , Friesland, 79 of 80 jaar oud. Ruichien trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 01-05-1757 in Mildam , Schoterland , Friesland met Jan Geerts.
1.3.5 Hendrik Martens Koopmans is geboren in 1733 in Mildam , Schoterland , Friesland, zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3) en Lipkjen Annes. Hendrik is overleden in 11-1802 in Mildam , Schoterland , Friesland, 68 of 69 jaar oud.
Vermeld:
((Deze informatie is van H.C.Beers)

Hendrik Martens Koopmans, geboren in 1733 in Mildam, Schoterland. Hendrik is overleden in 1802 in Mildam, Schoterland, 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: bij doop alleen jaar genoemd

Beroep: Stoker

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 28-10-1759 in Mildam met de ongeveer 17-jarige
Geertje Jelles, geboren omstreeks 1742 in Mildam. Geertje is overleden op 08-01-1806 in Follega, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Geertje: bij huwelijk: uit mildam
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-10-1759 in Hervormde Gemeente Mildam.)
Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 28-10-1759 in Hervormde Gemeente Mildam met Geertje Jelles, 17 of 18 jaar oud. Geertje is geboren in 1741 in Mildam , Schoterland , Friesland. Geertje is overleden op 08-01-1806 in Follega (Friesland), 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Geertje:
1 Foekjen Hendriks Koopmans, geboren in 1760 in Mildam. Volgt 1.3.5.1.
2 Lipkjen Hendriks Koopmans (Stoker), geboren in 1763 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.5.2.
3 Marten Hendriks Koopmans, geboren in 1765 in Mildam. Volgt 1.3.5.3.
4 Jelle Hendriks Koopmans (Stoker), geboren in 1767 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.5.4.
5 Femke Hendriks Koopmans (Stoker), geboren in 1769 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.5.5.
6 Sjoerdje Hendriks Koopmans, geboren op 25-08-1773 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.5.6.
7 Folkert Hendriks Koopmans, geboren op 14-04-1777 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.5.7.
8 Antje Hendriks Koopmans, geboren op 02-02-1781 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.5.8.
9 Sipkjen Hendriks Koopmans, geboren op 28-06-1785 in Mildam , Schoterland , Friesland. Volgt 1.3.5.9.
1.3.5.1 Foekjen Hendriks Koopmans is geboren in 1760 in Mildam, dochter van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Zij is gedoopt op 20-02-1760 in Oudeschoot (Friesland). Foekjen is overleden op 09-05-1839 in Schoterland (Friesland), 78 of 79 jaar oud. Foekjen trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 27-05-1792 in Oudeschoot (Friesland) met Pier Cornelis Biersma, 32 of 33 jaar oud. Pier is geboren in 1759 in Steggerda (Friesland). Hij is gedoopt op 21-01-1759 in Steggerda (Friesland). Pier is overleden op 10-06-1839 in Benedenknijpe (Friesland), 79 of 80 jaar oud.
1.3.5.2 Lipkjen Hendriks Koopmans (Stoker) is geboren in 1763 in Mildam , Schoterland , Friesland, dochter van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Zij is gedoopt op 01-05-1763 in Oudeschoot (Friesland). Lipkjen is overleden op 04-04-1844 in Mildam , Schoterland , Friesland, 80 of 81 jaar oud. Lipkjen trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 26-05-1796 met Jan Klazes Tip, 26 jaar oud. Hij is gedoopt op 26-12-1769 in Wolvega en Sonnega (Friesland). Jan is overleden op 03-05-1835 in Mildam , Schoterland , Friesland, 65 jaar oud.
1.3.5.3 Marten Hendriks Koopmans is geboren in 1765 in Mildam, zoon van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Hij is gedoopt op 21-04-1765 in Mildam. Marten is overleden op 18-05-1855 in Follega (Friesland), 89 of 90 jaar oud.
Vermeld:
((Deze informatie s van H.C.Beers)

Marten Hendriks Koopmans, geboren in 1765 in Mildam. Hij is gedoopt op 21-04-1765 in Mildam. Marten is overleden op 18-05-1855 in Follega, Lemsterland, 90 jaar oud.

Notitie bij Marten: In registers familienamen 1811 mairie Oosterzee staat hij vermeld als Marten Hendriks Koopmans, woonachtig te Follega met 8 kinderen: Yke 24 j , Hendrik 22 j, Harke 20 j, Uiltje 13 j, Rimke 11 j, Bouwe 9 j, Jelle 7 j, Eelkjen 1 j.

In 1813 wordt hij benoemd om de funktie van dorpsrechter waar te nemen (zie hieronder).
Hij wordt in 1824 genoemd in de registers van notaris J.Jongbloed te Langweer als huisman (= Boer) te Follega. In 1835 staat hij vermeld bij notaris J.L.T.Waubert de Puiseau te Lemmer als bouwman te Follega bij de verkoop van paarden, vee en boerengereedschappen voor fl. 2156.

Boekje Eastersee Simmer 2000 “Oosterzee in de Franse Tijd”:
“De Maire in de gemeente Oosterzee besluit op 3 november 1813, refererend aan het Reglement der Stemming: Den persoon van Marten Hendriks Koopmans word bij deze benoemd om den functie van Dorpsregter bij bovengenoemde stemming waar te nemen. Hij zal verpligt zijn vier vulle dagen voor de stemming alle floreenpligtigen bij huiskondiging de oproeping op den 9 november andermaal bekendmaken. Hij zal sorgdragen dat op den dag der stemming de klok driemaal gekliopt word: daarna tot stemming overgaan sonder vreemden toe te laten; tot dat einde sal hij persoon voor persoon ider tot stemming oproepen, de stembesoignes opnemen en ondertekenen, twee personen laten benoemen uit de presente stemmers tot overbrengen der verbalen en stembesoignes en zich in alles stoptelijk te gedragen aan bovengenoemde Reglement van Stemming De Dato den 13 febr. 1803 en word den overbrenging der verbalen en stembesoignes bepaald op woensdag, den 17 november des voormiddags om Elf uur”. Op 18 desimber 1815 makket de Schout fan´e gemeente Eastersee dy´t opheven wurde sil in list mei de tolve “meest aanzienlijkste en gegoedste personen” mei derop ek “raad” Merten H. Koopmans fan “vollega”.

Beroep: Bouwman , boer te Follega (1829)

Hij trouwde, 20 jaar oud, op 03-07-1785 in Oosterzee met de 34-jarige
Antje Johannes. Zij is gedoopt op 04-04-1751 in Oosterzee en Echten. Antje is overleden vóór 1797 in Follega, Lemsterland, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Antje: bij huwelijk met Marten Hendriks afkomstig uit follega; weduwe van Gosse Tjebbes
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-07-1785 in Oosterzee Hervormde Gemeente.

Hij is weduwnaar van Rintske Bouwes Haagsma. Zij is geboren 27-09-1779 in Eesterga. Zij is gedoopt 17-10-1779 in Eesterga. Hij trouwde met haar op 12-02-1797 in Lemmer. Zij is overleden op 16-08-1806 in Follega , Lemsterland.

Hij trouwde met Akke Aukes Bakker , geboren op 09-09-1785 in Snikzwaag, Haskerland. Zij is gedoopt op 27-11-1785 in Broek. Akke is overleden op 04-04-1834 in Follega, Lemsterland, 48 jaar oud. Akke trouwde, 21 jaar oud, op 21-06-1807 in Lemmer met Marten Hendriks Koopmans, 42 jaar oud. Marten is geboren in 1765 in Mildam, zoon van Hendrik Martens Koopmans en Geertje Jelles. Hij is gedoopt op 21-04-1765 in Mildam. Marten is overleden op 18-05-1855 in Follega, Lemsterland, 90 jaar oud.)
Marten:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 03-07-1785 in Oosterzee , Lemsterland (Friesland) met Johannes Antje, 33 of 34 jaar oud. Johannes is geboren in 1751. Zij is gedoopt op 04-04-1751 in Oosterzee (Friesland). Johannes is overleden in 1797 in Follega , Lemsterland (Friesland), 45 of 46 jaar oud.
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 12-02-1797 in Lemmer (Friesland) met Rinske Bouwes Haagsma, 17 jaar oud. Rinske is geboren op 27-09-1779 in Eesterga (Friesland). Zij is gedoopt op 17-10-1779 in Eesterga (Friesland). Rinske is overleden op 16-08-1806 in Follega , Lemsterland (Friesland), 26 jaar oud.
(3) trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 21-06-1807 in Lemmer , Lemsterland (Friesland) met Bakker Akke Aukes, 21 jaar oud. Bakker is geboren op 09-09-1785 in Snikzwaag , Haskerland (Friesland). Zij is gedoopt op 27-11-1785 in Broek (Zuid-Holland). Bakker is overleden op 04-04-1834 in Follega , Lemsterland (Friesland), 48 jaar oud.
Kinderen van Marten en Johannes:
1 Yke Martens Koopmans, geboren op 17-11-1786 in Follega , Lemsterland (Friesland). Volgt 1.3.5.3.1.
2 Hendrik Martens Koopmans, geboren op 11-05-1789 in Follega (Friesland). Volgt 1.3.5.3.2.
3 Harke Martens Koopmans, geboren op 07-10-1791 in Follega , Lemsterland (Friesland). Volgt 1.3.5.3.3.
Kinderen van Marten en Rinske:
4 Bouwe Martens Koopmans [1.3.5.3.4], geboren op 26-03-1798 in Follega (Friesland). Bouwe is overleden in 1801 in Follega (Friesland), 2 of 3 jaar oud.
5 Uiltje Martens Koopmans, geboren op 24-08-1799 in Follega (Friesland). Volgt 1.3.5.3.5.
6 Rimkjen Martens Koopmans, geboren op 22-04-1801 in Follega (Friesland). Volgt 1.3.5.3.6.
7 Bouwe Martens Koopmans, geboren op 16-12-1802 in Follega (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.
8 Jelle Martens Koopmans, geboren op 08-05-1804 in Follega (Friesland). Volgt 1.3.5.3.8.
Kinderen van Marten en Bakker:
9 Eelkjen Martens Koopmans, geboren op 05-03-1811 in Follega (Friesland). Volgt 1.3.5.3.9.
10 Auke Martens Koopmans [1.3.5.3.10], geboren op 07-04-1815 in Follega (Friesland). Hij is gedoopt op 23-04-1815. Auke is overleden op 28-03-1820 in Follega (Friesland), 4 jaar oud.
11 Gerrit Martens Koopmans [1.3.5.3.11], geboren op 11-03-1820 in Follega (Friesland). Gerrit is overleden op 24-04-1820 in Follega (Friesland), 1 maand oud.
12 Auke Martens Koopmans, geboren op 13-09-1821 in Follega (Friesland). Volgt 1.3.5.3.12.
13 Gerrit Martens Koopmans [1.3.5.3.13], geboren op 01-07-1826 in Follega (Friesland). Hij is gedoopt op 03-07-1826. Gerrit is overleden op 24-03-1827 in Follega (Friesland), 8 maanden oud.
1.3.5.3.1 Yke Martens Koopmans is geboren op 17-11-1786 in Follega , Lemsterland (Friesland), dochter van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Johannes Antje. Zij is gedoopt op 17-12-1786 in Lemmer (Friesland). Yke is overleden op 24-04-1849 in Eesterga , Lemsterland (Friesland), 62 jaar oud. Yke trouwde met Jongsma Kornelis Kerstes. Jongsma is geboren op 24-08-1782 in Oosterzee (Friesland). Hij is gedoopt op 15-09-1782 in Oosterzee (Friesland). Jongsma is overleden op 18-09-1866 in Eesterga , Lemsterland (Friesland), 84 jaar oud.
1.3.5.3.2 Hendrik Martens Koopmans is geboren op 11-05-1789 in Follega (Friesland), zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Johannes Antje. Hij is gedoopt op 31-05-1789 in Lemmer, Lemsterland (Friesland). Hendrik is overleden op 19-08-1851 in Lemmer , Lemsterland (Friesland), 62 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 08-09-1814 in Oosterzee , Lemsterland (Friesland) met Trijntje Aukes Bijzitter, 27 of 28 jaar oud. Trijntje is geboren in 1786 in Lemsterland (Friesland). Trijntje is overleden op 19-11-1848 in Lemmer , Lemsterland (Friesland), 61 of 62 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 13-07-1851 in Lemsterland (Friesland) met Harmke Hendriks Hooghoed, 56 of 57 jaar oud. Harmke is geboren in 1794 in Garijp , Sneek. Harmke is overleden op 21-10-1871 in Lemsterland (Friesland), 76 of 77 jaar oud.
1.3.5.3.3 Harke Martens Koopmans is geboren op 07-10-1791 in Follega , Lemsterland (Friesland), zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Johannes Antje. Hij is gedoopt op 30-10-1791. Harke is overleden op 24-12-1869 in Echten , Lemsterland (Friesland), 78 jaar oud.
Beroep:
(Deze informatie is van H.C.Beers)
Kastelein en Veenbaas te Echten (1820).)
Vermeld:
(Deze informatie is van H.C.Beers)
Hij woonde in 1825 tijdens de grote overstromingsramp van 4 februari in Echten. Hij moest met zijn gezin vluchten naar het Grietenijhuis in Lemsterland waar op 8 februari 1825 de tweeling Auke en Anne werden geboren. Van de tweeling is Anne op 1 maart 1825 gestorven.
Zijn naam komt 60 maal voor in de registers van notaris G.Zandstra te Balk, notaris T.S.van der Ley te Langweer en notaris J.L.T.Waubert de Puiseau te Lemmer. De transacties betreffen koop en verkoop van onroerend goed (veelal in Echten) maar ook hypotheek en geldvorderingen.
Hij kocht in 1829 de herberg aan de “Rijdtweg naar Heerenveen” en aan de “Middelturfvaart” in Echten van de weduwe van Jonkheer Antoon Anne Andringa de Kempenaer, de Douariere Anna Maria Catharina van Ekenstein.
Hij was als leraar werkzaam bij de familie Andringa de Kempenaer, werd later Veenbaas en was bij zijn overlijden vice-voorzitter van de Groote Echtener Veenpolder.
Vanaf 1846 was hij woonachtig in Lemmer maar in 1857 wederom in Echten.
In 1851 verkocht hij een huis en schuur met herberg te Echten voor fl. 7000 aan zijn zoon Marten Harkes Koopmans in Echten. Eveneens in 1851 verkocht hij 2 huizen met land te Echten voor fl. 7000 aan zijn schoonzoon Meine Jans de Boer te Echten. In het zelfde jaar verhuure hij enige landerijen te Echten aan o.a. Meine Jans de Boer.)
Harke trouwde, 22 jaar oud, op 18-06-1814 in Oosterzee , Lemsterland (Friesland) met Ynskje Aukes Bakker, 25 jaar oud. Ynskje is geboren op 08-11-1788 in Snikzwaag , Haskerland (Friesland). Zij is gedoopt op 01-02-1789. Ynskje is overleden op 28-12-1852 in Lemmer , Lemsterland (Friesland), 64 jaar oud.
1.3.5.3.5 Uiltje Martens Koopmans is geboren op 24-08-1799 in Follega (Friesland), zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Rinske Bouwes Haagsma. Uiltje is overleden op 11-12-1872 in Oosterzee (Friesland), 73 jaar oud. Uiltje trouwde, 21 jaar oud, op 23-11-1820 in Langweer (Friesland) met Sibbeltje Murks Kok, 21 jaar oud. Sibbeltje is geboren op 01-04-1799 in Tjerkgaast (De Friese Meren). Sibbeltje is overleden op 07-08-1879 in Oosterzee (Friesland), 80 jaar oud.
1.3.5.3.6 Rimkjen Martens Koopmans is geboren op 22-04-1801 in Follega (Friesland), dochter van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Rinske Bouwes Haagsma. Zij is gedoopt op 10-05-1801. Rimkjen is overleden op 26-06-1838 in Lemsterland (Friesland), 37 jaar oud. Rimkjen:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 20-05-1821 in Lemsterland (Friesland) met Johannes Alberts Koopman, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 16-09-1791 in Follega (Friesland). Johannes is overleden op 21-02-1828 in Oosterzee (Friesland), 36 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 04-04-1830 in Lemsterland (Friesland) met Albert Nannes Koopman, 25 jaar oud. Albert is geboren op 14-06-1804 in Echten , Lemsterland (Friesland). Hij is gedoopt op 01-07-1804 in Echten, Lemsterland (Friesland). Albert is overleden op 11-02-1857 in Lemsterland (Friesland), 52 jaar oud.
1.3.5.3.7 Bouwe Martens Koopmans is geboren op 16-12-1802 in Follega (Friesland), zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Rinske Bouwes Haagsma. Bouwe is overleden op 18-08-1864 in Lemsterland (Friesland), 61 jaar oud. Bouwe trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1826 in Lemsterland (Friesland) met Jantje Roelofs Voetberg, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 01-01-1804 in Delfstrahuizen. Zij is gedoopt op 10-01-1804 in St Johannesga. Jantje is overleden op 14-09-1852 in Lemsterland (Friesland), 48 jaar oud.
Kinderen van Bouwe en Jantje:
1 Roelof Bouwes Koopmans, geboren op 03-03-1827 in Delfstrahuizen (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.1.
2 Marten Bouwes Koopmans, geboren op 17-01-1829 in Echten , Lemsterland (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.2.
3 Rinske Bouwes Koopmans, geboren op 05-07-1831 in Echten , Lemsterland (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.3.
4 Meine Bouwes Koopmans, geboren op 15-03-1838 in Echten , Lemsterland (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.4.
1.3.5.3.7.1 Roelof Bouwes Koopmans is geboren op 03-03-1827 in Delfstrahuizen (Friesland), zoon van Bouwe Martens Koopmans (zie 1.3.5.3.7) en Jantje Roelofs Voetberg. Roelof is overleden op 22-07-1867 in Utingeradeel (Friesland), 40 jaar oud. Roelof trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1853 in Utingeradeel (Friesland) met Trijntje Hylkes Waringa, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 06-10-1831 in Utingeradeel (Friesland).
Kinderen van Roelof en Trijntje:
1 Jantje Roelofs Koopmans, geboren op 23-04-1854 in Utingeradeel (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.1.1.
2 Hyltje Roelofs Koopmans [1.3.5.3.7.1.2], geboren op 02-03-1863 in Utingeradeel (Friesland). Hyltje is overleden op 31-12-1866 in Utingeradeel (Friesland), 3 jaar oud.
3 Grietje Roelof Koopmans [1.3.5.3.7.1.3], geboren op 15-05-1865 in Tietjerksteradeel (Friesland). Grietje is overleden op 07-07-1870 in Assen (Drente), 5 jaar oud.
1.3.5.3.7.1.1 Jantje Roelofs Koopmans is geboren op 23-04-1854 in Utingeradeel (Friesland), dochter van Roelof Bouwes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.1) en Trijntje Hylkes Waringa. Jantje is overleden op 18-03-1886 in Veenhuizen (Drente), 31 jaar oud. Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1876 in Assen (Drente) met Jan Heinsius, 31 jaar oud. Jan is geboren op 19-04-1845 in Franeker (Friesland). Jan is overleden op 16-10-1926 in Leeuwarden (Friesland), 81 jaar oud.
1.3.5.3.7.2 Marten Bouwes Koopmans is geboren op 17-01-1829 in Echten , Lemsterland (Friesland), zoon van Bouwe Martens Koopmans (zie 1.3.5.3.7) en Jantje Roelofs Voetberg. Marten is overleden in 1875, 45 of 46 jaar oud. Marten trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1857 in Lemsterland (Friesland) met Margjen Luitzens Van der Heide of Weide, 24 of 25 jaar oud. Margjen is geboren in 1832 in Langmeer (Friesland). Margjen is overleden op 12-05-1875 in Lemsterland (Friesland), 42 of 43 jaar oud.
Kinderen van Marten en Margjen:
1 Bouwe Martens Koopmans [1.3.5.3.7.2.1], geboren op 05-03-1858 in Eesterga (Friesland). Bouwe is overleden op 06-08-1865 in Oosterzee (Friesland), 7 jaar oud.
2 Luitzen Koopmans, geboren op 01-01-1860 in Eesterga (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.
3 Jantje Koopmans [1.3.5.3.7.2.3], geboren op 29-03-1861 in Eesterga (Friesland). Jantje is overleden op 16-08-1875 in Ridderkerk (Zuid-Holland), 14 jaar oud.
4 Roelof Koopmans, geboren op 04-12-1862 in Langweer (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.2.4.
5 Meine Koopmans [1.3.5.3.7.2.5], geboren op 19-02-1865 in Oosterzee (Friesland). Meine is overleden op 19-09-1887 in Arnhem, 22 jaar oud.
6 Elizabeth Koopmans [1.3.5.3.7.2.6], geboren op 11-02-1867 in Oosterzee (Friesland).
7 Bouwe Koopmans [1.3.5.3.7.2.7], geboren op 10-05-1871 in Oosterzee (Friesland). Bouwe is overleden op 23-08-1911 in Warnsveld (Gelderland), 40 jaar oud.
1.3.5.3.7.2.2 Luitzen Koopmans is geboren op 01-01-1860 in Eesterga (Friesland), zoon van Marten Bouwes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2) en Margjen Luitzens Van der Heide of Weide. Luitzen is overleden op 13-09-1938 in Rotterdam, 78 jaar oud. Luitzen trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1884 in Brouwershaven (Zeeland) met Janna Cornelia Oome, 24 jaar oud. Janna is geboren op 02-03-1860 in Brouwershaven (Zeeland). Janna is overleden op 19-06-1932 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Kinderen van Luitzen en Janna:
1 Margje Cornelia Koopmans, geboren op 17-04-1886 in Duivendijke (Zeeland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.1.
2 Jan Marten Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.2], geboren op 08-01-1889 in Brouwershaven (Zeeland). Jan is overleden op 05-06-1889 in Maassluis, 4 maanden oud.
3 Cornelia Suzanna Koopmans, geboren op 20-12-1889 in Brouwershaven (Zeeland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.3.
4 Pieternella Adriana Koopmans, geboren op 12-09-1891 in Brouwershaven (Zeeland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.4.
5 Marten Koopmans, geboren op 12-06-1893 in Middelburg (Zeeland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.
6 Adriana Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.6], geboren op 04-12-1894 in Dinteloord. Adriana is overleden op 03-03-1895 in Rotterdam, 2 maanden oud.
7 Roelof Koopmans, geboren op 15-08-1896 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.
8 Jan Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.8], geboren op 08-11-1897 in Brouwershaven (Zeeland). Jan is overleden op 12-04-1909 in Harlingen (Friesland), 11 jaar oud.
9 Bouwe Meindert Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.9], geboren op 23-04-1901 in Brouwershaven (Zeeland). Bouwe is overleden op 10-03-1920 in Zwijndrecht (Zuid-Holland), 18 jaar oud.
10 Leendert Koopmans, geboren op 11-11-1903 in Vreeswijk. Volgt 1.3.5.3.7.2.2.10.
1.3.5.3.7.2.2.1 Margje Cornelia Koopmans is geboren op 17-04-1886 in Duivendijke (Zeeland), dochter van Luitzen Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2) en Janna Cornelia Oome. Margje trouwde, 20 jaar oud, op 03-04-1907 in Rotterdam met Johan de Vries, 23 jaar oud. Johan is geboren op 04-07-1883 in Nijmegen. Johan is overleden op 16-10-1950 in Ridderkerk (Zuid-Holland), 67 jaar oud.
1.3.5.3.7.2.2.3 Cornelia Suzanna Koopmans is geboren op 20-12-1889 in Brouwershaven (Zeeland), dochter van Luitzen Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2) en Janna Cornelia Oome. Cornelia is overleden op 22-04-1928 in Papendrecht (Zuid-Holland), 38 jaar oud. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 14-06-1911 in Rotterdam met Hendrik Vendeville, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-04-1886 in Wissenkerke (Zeeland).
1.3.5.3.7.2.2.4 Pieternella Adriana Koopmans is geboren op 12-09-1891 in Brouwershaven (Zeeland), dochter van Luitzen Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2) en Janna Cornelia Oome. Pieternella is overleden op 05-02-1929 in Rotterdam, 37 jaar oud. Pieternella trouwde, 20 jaar oud, op 16-08-1912 in Vlissingen (Zeeland) met Jacobus Johannes Schut, 22 jaar oud. Jacobus is geboren op 06-02-1890 in Vlissingen (Zeeland).
1.3.5.3.7.2.2.5 Marten Koopmans is geboren op 12-06-1893 in Middelburg (Zeeland), zoon van Luitzen Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2) en Janna Cornelia Oome. Marten is overleden op 04-12-1972, 79 jaar oud. Hij is begraven in Alblasserdam (Zuid-Holland). Marten trouwde, 21 jaar oud, op 19-08-1914 in Rotterdam met Geertje Vogel, 20 jaar oud. Geertje is geboren op 02-03-1894 in Hardinxveld. Geertje is overleden op 18-03-1974, 80 jaar oud. Zij is begraven in Alblasserdam (Zuid-Holland).
Kinderen van Marten en Geertje:
1 Martina Adriana Koopmans, geboren op 19-06-1914 in Antwerpen (Belgie). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.1.
2 Leendert Christiaan Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.2], geboren op 14-06-1917 in Rotterdam (Zuid-Holland). Leendert is overleden op 28-03-1918 in Rotterdam (Zuid-Holland), 9 maanden oud.
3 Leendert Christiaan Koopmans, geboren op 30-04-1919 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.3.
4 Luitzen Bouwe (Luuk) Koopmans, geboren op 08-08-1926 in Hardinxveld (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.4.
5 Dirkje Adriana (Ditje) Koopmans, geboren op 15-12-1928 in Schiedam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.5.
6 Janna Cornelia (Kitty) Koopmans, geboren op 16-02-1932 in Sommelsdijk (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.6.
7 Willem Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.7], geboren op 05-06-1934 in Antwerpen (Belgie). Willem is overleden op 07-03-1953 in Duisburg (Duitsland), 18 jaar oud.
8 Johanna Koopmans, geboren op 13-02-1938 in Duisburg (Duitsland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.8.
1.3.5.3.7.2.2.5.1 Martina Adriana Koopmans is geboren op 19-06-1914 in Antwerpen (Belgie), dochter van Marten Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5) en Geertje Vogel. Martina is overleden op 24-07-2000 in Runaway Bay , Queensland , Australie, 86 jaar oud. Martina trouwde met Corstiaan Swets.
1.3.5.3.7.2.2.5.3 Leendert Christiaan Koopmans is geboren op 30-04-1919 in Rotterdam (Zuid-Holland), zoon van Marten Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5) en Geertje Vogel. Leendert is overleden op 16-04-1974 in Dordrecht (Zuid-Holland), 54 jaar oud. Leendert trouwde, 38 jaar oud, op 09-11-1957 met Catharina Maria Lischer, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 28-02-1933 in Arnhem (Gelderland). Catharina is overleden op 11-09-1989 in Arnhem (Gelderland), 56 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Catharina:
1 Marten Geert Koopmans, geboren op 11-10-1958 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.3.1.
2 Carl Christiaan Koopmans, geboren op 15-09-1959 in Streefkerk (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.3.2.
1.3.5.3.7.2.2.5.3.1 Marten Geert Koopmans is geboren op 11-10-1958 in Rotterdam (Zuid-Holland), zoon van Leendert Christiaan Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5.3) en Catharina Maria Lischer. Marten trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1982 met Susan Wilkinson, 32 jaar oud. Susan is geboren op 17-04-1950 in Hessle (Verenigd Koninkrijk).
Kinderen van Marten en Susan:
1 Prive Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.3.1.1].
2 Prive Koopmans. Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.3.1.2.
1.3.5.3.7.2.2.5.3.1.2 Prive Koopmans, dochter van Marten Geert Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5.3.1) en Susan Wilkinson.
Kind van Prive uit onbekende relatie:
1 Prive Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.3.1.2.1].
1.3.5.3.7.2.2.5.3.2 Carl Christiaan Koopmans is geboren op 15-09-1959 in Streefkerk (Zuid-Holland), zoon van Leendert Christiaan Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5.3) en Catharina Maria Lischer. Carl trouwde met Peronne.
Kinderen van Carl en Peronne:
1 Prive Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.3.2.1].
2 Prive Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.3.2.2].
1.3.5.3.7.2.2.5.4 Luitzen Bouwe (Luuk) Koopmans is geboren op 08-08-1926 in Hardinxveld (Zuid-Holland), zoon van Marten Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5) en Geertje Vogel. Luitzen is overleden op 16-02-2007 in Groot Ammers (Zuid-Holland), 80 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Luitzen: Handelaar in o.a. legerdumpartikelen.
Adres:
(Handelaar in o.a. Legerdumpartikelen)
Luitzen trouwde met Aartje Kreukniet. Aartje is geboren op 18-07-1930 in Hardinxveld (Zuid-Holland). Aartje is overleden op 20-01-2017 in Groot Ammers (Zuid-Holland), 86 jaar oud.
Kinderen van Luitzen en Aartje:
1 Rozalinde Jolanda (Roos) Koopmans, geboren op 23-05-1955 in Taiping (Malakka). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.4.1.
2 Lucia Silvana Koopmans, geboren op 02-03-1957 in Hardinxveld-Giessendam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.4.2.
3 Sietse Jelle Koopmans, geboren op 29-08-1962 in Hardinxveld-Giessendam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.5.4.3.
1.3.5.3.7.2.2.5.4.1 Rozalinde Jolanda (Roos) Koopmans is geboren op 23-05-1955 in Taiping (Malakka), dochter van Luitzen Bouwe (Luuk) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5.4) en Aartje Kreukniet. Rozalinde is overleden op 21-01-2002 in Eerbeek (Gelderland), 46 jaar oud. Zij is begraven in Hall (Gelderland). Rozalinde trouwde met Robert Korpershoek.
1.3.5.3.7.2.2.5.4.2 Lucia Silvana Koopmans is geboren op 02-03-1957 in Hardinxveld-Giessendam (Zuid-Holland), dochter van Luitzen Bouwe (Luuk) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5.4) en Aartje Kreukniet. Lucia trouwde met Lex Dekker.
1.3.5.3.7.2.2.5.4.3 Sietse Jelle Koopmans is geboren op 29-08-1962 in Hardinxveld-Giessendam (Zuid-Holland), zoon van Luitzen Bouwe (Luuk) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5.4) en Aartje Kreukniet. Sietse trouwde met Saskia Hovius. De scheiding werd uitgesproken.
Kinderen van Sietse en Saskia:
1 Prive Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.4.3.1].
2 Prive Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.4.3.2].
3 Prive Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.5.4.3.3].
1.3.5.3.7.2.2.5.5 Dirkje Adriana (Ditje) Koopmans is geboren op 15-12-1928 in Schiedam (Zuid-Holland), dochter van Marten Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5) en Geertje Vogel. Dirkje is overleden op 18-02-2009, 80 jaar oud. Zij is begraven in Papendrecht (Zuid-Holland). Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op 08-08-1950 met Hendrik Willem Kreukniet, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 10-05-1919 in Gorinchem (Zuid-Holland). Hendrik is overleden op 04-05-2015, 95 jaar oud. Hij is begraven in Papendrecht (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.2.2.5.6 Janna Cornelia (Kitty) Koopmans is geboren op 16-02-1932 in Sommelsdijk (Zuid-Holland), dochter van Marten Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5) en Geertje Vogel. Janna is overleden op 21-12-2005 in Langerak (Zuid-Holland), 73 jaar oud. Zij is begraven in Groot Ammers (Zuid-Holland). Janna trouwde met Pel Ooms. Pel is geboren op 18-03-1933 in Streefkerk (Zuid-Holland). Pel is overleden op 04-12-2007 in Gorinchem (Zuid-Holland), 74 jaar oud.
1.3.5.3.7.2.2.5.8 Johanna Koopmans is geboren op 13-02-1938 in Duisburg (Duitsland), dochter van Marten Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.5) en Geertje Vogel. Johanna trouwde, 16 jaar oud, op 28-10-1954 met K. Marcelis.
1.3.5.3.7.2.2.7 Roelof Koopmans is geboren op 15-08-1896 in Rotterdam (Zuid-Holland), zoon van Luitzen Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2) en Janna Cornelia Oome. Roelof is overleden op 12-07-1961 in Rotterdam (Zuid-Holland), 64 jaar oud. Roelof:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1917 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Marigje de Heer, 19 jaar oud. Marigje is geboren op 14-12-1897 in Hardinxveld. Marigje is overleden op 09-10-1954 in Rotterdam (Zuid-Holland), 56 jaar oud.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 23-11-1955 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Anna Margaretha Louisa Dalm, 54 jaar oud. Anna is geboren op 08-09-1901 in Rotterdam (Zuid-Holland). Anna is overleden op 20-12-1979 in Rotterdam (Zuid-Holland), 78 jaar oud.
Kinderen van Roelof en Marigje:
1 Luitzen (Luitz) Koopmans, geboren op 30-05-1919 in Gorinchem (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.1.
2 Reinier (Rein) Koopmans, geboren op 21-06-1922 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.2.
3 Jan Cornelis (Jan) Koopmans, geboren op 23-09-1925 in Zwijndrecht (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.3.
4 Pieternella (Nel) Koopmans, geboren op 02-10-1930 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.4.
5 Marigje (Martha) Koopmans, geboren op 18-12-1932 in ’s Hertogenbosch. Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.5.
1.3.5.3.7.2.2.7.1 Luitzen (Luitz) Koopmans is geboren op 30-05-1919 in Gorinchem (Zuid-Holland), zoon van Roelof Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7) en Marigje de Heer. Luitzen is overleden op 22-05-2000 in Spijkenisse (Zuid-Holland), 80 jaar oud. Luitzen:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 12-04-1944 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Catharina Dekker, 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 06-05-1951 in Rotterdam (Zuid-Holland). Catharina is geboren op 20-12-1925 in Rotterdam (Zuid-Holland).
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 20-09-1951 in Heerjansdam (Zuid-Holland) met Elizabeth van Gameren, 27 jaar oud. Elizabeth is geboren op 07-08-1924 in Heerjansdam (Zuid-Holland). Elizabeth is overleden in Spijkernisse (Zuid-Holland).
Kind van Luitzen en Catharina:
1 Roelof Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.7.1.1], geboren op 21-11-1945 in Rotterdam (Zuid-Holland). Roelof is overleden op 04-08-1958 in Rotterdam (Zuid-Holland), 12 jaar oud.
Kinderen van Luitzen en Elizabeth:
2 Marigje (Marga) Koopmans, geboren op 14-12-1952 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.1.2.
3 Aagje (Ada) Koopmans, geboren op 30-09-1955 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.1.3.
4 Cornelis Leendert (Kees) Koopmans, geboren op 27-03-1957 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.1.4.
5 Pieternella (Nelleke) Koopmans, geboren op 19-03-1960 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.1.5.
1.3.5.3.7.2.2.7.1.2 Marigje (Marga) Koopmans is geboren op 14-12-1952 in Rotterdam (Zuid-Holland), dochter van Luitzen (Luitz) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7.1) en Elizabeth van Gameren. Marigje trouwde, 21 jaar oud, op 16-08-1974 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Sjaak Broekmeulen, 22 jaar oud. Sjaak is geboren op 06-06-1952 in Mannheim (Duitsland). Sjaak is overleden op 06-08-1999 in Spijkenisse (Zuid-Holland), 47 jaar oud.
1.3.5.3.7.2.2.7.1.3 Aagje (Ada) Koopmans is geboren op 30-09-1955 in Rotterdam (Zuid-Holland), dochter van Luitzen (Luitz) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7.1) en Elizabeth van Gameren. Aagje trouwde, 20 jaar oud, op 09-04-1976 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Gerrit Rorijs, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in Rotterdam (Zuid-Holland). Gerrit is geboren op 23-02-1955 in Rotterdam (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.2.2.7.1.4 Cornelis Leendert (Kees) Koopmans is geboren op 27-03-1957 in Rotterdam (Zuid-Holland), zoon van Luitzen (Luitz) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7.1) en Elizabeth van Gameren. Cornelis:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 04-02-1979 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Marie Joze van Grootel, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Marie is geboren op 14-11-1957.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 21-04-1993 met Ingrid de Vries, 30 jaar oud. Ingrid is geboren op 19-01-1963.
Kinderen van Cornelis en Marie:
1 Natasja Johanna Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.7.1.4.1], geboren op 03-03-1978.
2 Angelique Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.7.1.4.2], geboren op 21-03-1980.
3 Esmeralda Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.7.1.4.3], geboren op 31-12-1981.
4 Ursela Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.7.1.4.4], geboren op 31-12-1981.
1.3.5.3.7.2.2.7.1.5 Pieternella (Nelleke) Koopmans is geboren op 19-03-1960 in Rotterdam (Zuid-Holland), dochter van Luitzen (Luitz) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7.1) en Elizabeth van Gameren. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 22-07-1981 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Ron van Aalst, 20 jaar oud. Ron is geboren op 28-07-1960.
1.3.5.3.7.2.2.7.2 Reinier (Rein) Koopmans is geboren op 21-06-1922 in Rotterdam (Zuid-Holland), zoon van Roelof Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7) en Marigje de Heer. Reinier is overleden op 29-04-2004 in Rotterdam (Zuid-Holland), 81 jaar oud. Reinier trouwde, 23 jaar oud, op 12-12-1945 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Maria Johanna (Riet) Bakker, 19 jaar oud. Maria is geboren op 29-03-1926 in Rotterdam (Zuid-Holland). Maria is overleden op 13-12-1979 in Rotterdam (Zuid-Holland), 53 jaar oud.
Kinderen van Reinier en Maria:
1 Mary Jeanette (Marja) Koopmans, geboren op 08-04-1947 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.2.1.
2 Jannetje Cornelia (Janny) Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.7.2.2], geboren op 07-03-1952 in Rotterdam (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.2.2.7.2.1 Mary Jeanette (Marja) Koopmans is geboren op 08-04-1947 in Rotterdam (Zuid-Holland), dochter van Reinier (Rein) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7.2) en Maria Johanna (Riet) Bakker. Mary is overleden op 29-05-1980 in Oud Beijerland (Zuid-Holland), 33 jaar oud. Mary trouwde met Simon Tulling.
1.3.5.3.7.2.2.7.3 Jan Cornelis (Jan) Koopmans is geboren op 23-09-1925 in Zwijndrecht (Zuid-Holland), zoon van Roelof Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7) en Marigje de Heer. Jan is overleden op 12-08-2003 in Mijnsheerenland (Zuid-Holland), 77 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 12-03-1952 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Pieternella Geertruij Maria Donck, 21 jaar oud. Pieternella is geboren op 21-02-1931 in Rotterdam (Zuid-Holland). Pieternella is overleden op 07-07-2019 in Mijnsheerenland (Zuid-Holland), 88 jaar oud.
Kinderen van Jan en Pieternella:
1 Roelof Petrus (Ruud) Koopmans, geboren op 21-05-1954 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.3.1.
2 Elisabeth Pieternella (Els) Koopmans, geboren op 01-01-1957 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.3.2.
3 Monica Koopmans, geboren op 31-05-1963 in Rotterdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.2.7.3.3.
1.3.5.3.7.2.2.7.3.1 Roelof Petrus (Ruud) Koopmans is geboren op 21-05-1954 in Rotterdam (Zuid-Holland), zoon van Jan Cornelis (Jan) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7.3) en Pieternella Geertruij Maria Donck. Roelof ging een geregistreerd partnerschap aan met Wilhelmina Huberta Maria (Mia) Van der Windt. Wilhelmina is geboren op 06-06-1951 in Zevenhuizen (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.2.2.7.3.2 Elisabeth Pieternella (Els) Koopmans is geboren op 01-01-1957 in Rotterdam (Zuid-Holland), dochter van Jan Cornelis (Jan) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7.3) en Pieternella Geertruij Maria Donck. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1979 in Krommezandweg te Rotterdam met Jan Hendrik (John) Kalff, 25 jaar oud. Jan is geboren op 17-04-1954 in Rotterdam (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.2.2.7.3.3 Monica Koopmans is geboren op 31-05-1963 in Rotterdam (Zuid-Holland), dochter van Jan Cornelis (Jan) Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7.3) en Pieternella Geertruij Maria Donck. Monica trouwde, 23 jaar oud, op 18-09-1986 in Heinoord (Zuid-Holland) met Leendert (Leen) Nugteren, 24 jaar oud. Leendert is geboren op 02-12-1961 in Rotterdam (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.2.2.7.4 Pieternella (Nel) Koopmans is geboren op 02-10-1930 in Rotterdam (Zuid-Holland), dochter van Roelof Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7) en Marigje de Heer. Pieternella is overleden op 26-02-2019, 88 jaar oud. Pieternella trouwde met Henk Kruimel. Henk is overleden in Spijkernisse (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.2.2.7.5 Marigje (Martha) Koopmans is geboren op 18-12-1932 in ’s Hertogenbosch, dochter van Roelof Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2.7) en Marigje de Heer. Marigje trouwde met Piet Goudriaan.
1.3.5.3.7.2.2.10 Leendert Koopmans is geboren op 11-11-1903 in Vreeswijk, zoon van Luitzen Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.2) en Janna Cornelia Oome. Leendert is overleden op 26-06-1995 in Dordrecht, 91 jaar oud. Leendert trouwde, 25 jaar oud, op 21-11-1928 in Rotterdam (Zuid-Holland) met Lourina Westerveld, 17 jaar oud. Lourina is geboren op 05-09-1911 in Rotterdam (Zuid-Holland). Lourina is overleden op 20-06-2005 in Dordrecht (Zuid-Holland), 93 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Lourina:
1 Luitzen Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.10.1], geboren op 17-05-1929 in Rotterdam (Zuid-Holland). Luitzen is overleden op 11-02-2001, 71 jaar oud. Hij is begraven in Dordrecht (Zuid-Holland).
2 Dirk Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.10.2], geboren op 20-07-1930 in Rotterdam (Zuid-Holland).
3 Laurens Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.10.3], geboren op 18-01-1935 in Rotterdam (Zuid-Holland).
4 Leendert Koopmans [1.3.5.3.7.2.2.10.4], geboren op 15-01-1937 in Rotterdam (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.2.4 Roelof Koopmans is geboren op 04-12-1862 in Langweer (Friesland), zoon van Marten Bouwes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2) en Margjen Luitzens Van der Heide of Weide. Roelof trouwde, 32 jaar oud, op 26-09-1895 in Amsterdam met Maria de Ruiter, 25 jaar oud. Maria is geboren op 14-01-1870 in Amsterdam.
Kinderen van Roelof en Maria:
1 Afke Koopmans [1.3.5.3.7.2.4.1], geboren op 05-01-1900 in Amsterdam.
2 Elisabeth Koopmans, geboren op 28-05-1902 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.4.2.
3 Marten Koopmans, geboren op 10-08-1903 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.2.4.3.
1.3.5.3.7.2.4.2 Elisabeth Koopmans is geboren op 28-05-1902 in Amsterdam (Noord-Holland), dochter van Roelof Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.4) en Maria de Ruiter. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 20-01-1927 in Heemstede (Noord-Holland) met Willem Hendrik Adriaan Vermeulen, 26 jaar oud. Willem is geboren op 14-10-1900 in Amsterdam (Noord-Holland). Willem is overleden op 19-01-1964 in Amsterdam (Noord-Holland), 63 jaar oud.
1.3.5.3.7.2.4.3 Marten Koopmans is geboren op 10-08-1903 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Roelof Koopmans (zie 1.3.5.3.7.2.4) en Maria de Ruiter. Marten is overleden op 29-08-1982 in Saint-Raphael (Frankrijk), 79 jaar oud. Marten trouwde, 29 jaar oud, op 19-07-1933 in Amsterdam (Noord-Holland) met Wilhelmina Antonia Cornelia Maria Hoogland, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 15-08-1905 in Amsterdam (Noord-Holland).
Kinderen van Marten en Wilhelmina:
1 Yvonne Leonie Maria Koopmans [1.3.5.3.7.2.4.3.1], geboren op 26-11-1936 in Amsterdam (Noord-Holland).
2 Florence Bernadette Maria Koopmans [1.3.5.3.7.2.4.3.2], geboren op 24-03-1939 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.3 Rinske Bouwes Koopmans is geboren op 05-07-1831 in Echten , Lemsterland (Friesland), dochter van Bouwe Martens Koopmans (zie 1.3.5.3.7) en Jantje Roelofs Voetberg. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op 07-12-1855 in Sloten (De Friese Meren) met Roelof Thomasz de Boer, 30 jaar oud. Roelof is geboren op 11-01-1825 in Sloten (De Friese Meren).
1.3.5.3.7.4 Meine Bouwes Koopmans is geboren op 15-03-1838 in Echten , Lemsterland (Friesland), zoon van Bouwe Martens Koopmans (zie 1.3.5.3.7) en Jantje Roelofs Voetberg. Meine:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13-11-1859 in Lemsterland (Friesland) met Geertje Hettes Lebbing, 24 jaar oud. Geertje is geboren op 29-01-1835 in Eesterga (Friesland). Geertje is overleden op 15-03-1882 in Schoterland (Friesland), 47 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 21-02-1883 in Amsterdam met Helena Meijer. De scheiding werd uitgesproken op 14-03-1894 in Amsterdam. Helena is geboren in Amsterdam.
(3) trouwde, 56 jaar oud, op 12-12-1894 in Amsterdam met Theresia Sophia du Crocq, 46 jaar oud. Theresia is geboren op 08-11-1848 in Haarlem.
Vermeld:
(Theresia is 34 jaar oud als er een aanklacht is n.a.v. een proces-verbaal op de 24e januari 1883 wonende te Amsterdam. Overwegende dat beklaagde is gedagvaard ter zake dat zij in de avond van 23 januari 1883 een door haar beklaagde’s zoontje op straat – en wel in de Wijngaardsteeg te Amsterdam gevonden portemonne waarin enig geldtoebehorende aan G.van der Hoeven, arglistig ten nadele der eigenares aan en tot zich genomen en zich toegeeigend heeft.
Overwegende dat de feiten aan de beklaagde ten laste gelegd en haar schuld daaraan door het terechtzitting gehouden onderzoek niet wettig en overtuigend zijn bewezen, zoodat beklaagde behoort te worden vrijgesproken.
Vonnis van de Arondissements-regtbank te Amsterdam: de beklaagde Theresia Sophia du Crocq wordt vrijgesproken en gelast teruggave der stukken van overtuiging aan den eigenaar of regthebbende.
Teks komt van Genealogieonline.)
Kinderen van Meine en Geertje:
1 Jantje Koopmans, geboren op 01-01-1861 in Oosterzee (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.4.1.
2 Bouwe Koopmans, geboren op 14-03-1863 in Oosterzee (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.4.2.
3 Pier Koopmans [1.3.5.3.7.4.3], geboren op 24-05-1865 in Oosterzee (Friesland). Pier is overleden op 13-03-1867 in Sintjohannesga , Schoterland (Friesland), 1 jaar oud.
4 Pier Koopmans, geboren op 24-03-1867 in Sintjohannesga , Schoterland (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.4.4.
5 Hette Koopmans, geboren op 25-04-1870 in Sintjohannesga , Schoterland (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.
6 Levenloos Koopmans [1.3.5.3.7.4.6], levenloos geboren zoon, geboren op 12-10-1872 in Sintjohannesga , Schoterland (Friesland).
7 Johannes Koopmans [1.3.5.3.7.4.7], geboren op 26-05-1874 in Sintjohannesga , Schoterland (Friesland). Johannes is overleden op 28-02-1947 in Amsterdam, 72 jaar oud.
8 Dirk Koopmans, geboren op 27-04-1877 in Schoterland (Friesland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.
1.3.5.3.7.4.1 Jantje Koopmans is geboren op 01-01-1861 in Oosterzee (Friesland), dochter van Meine Bouwes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4) en Geertje Hettes Lebbing. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 22-12-1886 in Amsterdam met Jan Luikinga Hoving, 33 jaar oud. Jan is geboren op 19-02-1853 in Groningen.
1.3.5.3.7.4.2 Bouwe Koopmans is geboren op 14-03-1863 in Oosterzee (Friesland), zoon van Meine Bouwes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4) en Geertje Hettes Lebbing. Bouwe is overleden op 08-05-1940 in Amsterdam, 77 jaar oud. Bouwe:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 07-07-1886 in Amsterdam met Henriette Hoffmeister, 25 jaar oud. Henriette is geboren op 25-07-1860 in Amsterdam.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 25-08-1887 in Amsterdam met Anna Maria Hoffmeister, 34 jaar oud. Anna is geboren op 07-06-1853 in Amsterdam.
(3) trouwde op 07-11-1829 in Amsterdam met Gertrude Pauline Jacqueline Kesting. Gertrude is geboren op 03-05-1881 in Amsterdam.
Kinderen van Bouwe en Anna:
1 Henri Bouwe Koopmans, geboren op 24-05-1888 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.2.1.
2 Anna Maria Henriette Amalia Koopmans, geboren op 07-06-1893 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.3.7.4.2.2.
1.3.5.3.7.4.2.1 Henri Bouwe Koopmans is geboren op 24-05-1888 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Bouwe Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.2) en Anna Maria Hoffmeister. Henri is overleden op 11-12-1959 in Laren (Noord-Holland), 71 jaar oud. Henri trouwde, 24 jaar oud, op 03-04-1913 in Amsterdam (Noord-Holland) met Boukje Schumacher, 22 jaar oud. Boukje is geboren op 13-01-1891 in Amsterdam (Noord-Holland). Boukje is overleden op 29-12-1955 in Laren (Noord-Holland), 64 jaar oud.
Kinderen van Henri en Boukje:
1 Henri Bouwe Koopmans, geboren op 11-07-1913 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.2.1.1.
2 Gerrit Theodorus Koopmans, geboren op 28-02-1916 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.2.1.2.
1.3.5.3.7.4.2.1.1 Henri Bouwe Koopmans is geboren op 11-07-1913 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Henri Bouwe Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.2.1) en Boukje Schumacher. Henri trouwde, 24 jaar oud, op 02-02-1938 in Amsterdam (Noord-Holland) met Margaretha Johanna Voous, 21 jaar oud. Margaretha is geboren op 04-10-1916 in Amsterdam (Noord-Holland).
Kinderen van Henri en Margaretha:
1 Margaretha Koopmans [1.3.5.3.7.4.2.1.1.1], geboren in 1937 in Amsterdam (Noord-Holland).
2 Bertha Koopmans [1.3.5.3.7.4.2.1.1.2], geboren in 1941 in Amsterdam (Noord-Holland).
3 Henri Koopmans [1.3.5.3.7.4.2.1.1.3], geboren in 1943 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.2.1.2 Gerrit Theodorus Koopmans is geboren op 28-02-1916 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Henri Bouwe Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.2.1) en Boukje Schumacher. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 30-09-1943 in Amsterdam (Noord-Holland) met Anna Cornelia Juliana Van der Hart, 24 jaar oud. Anna is geboren op 29-05-1919 in Den Helder (Noord-Holland).
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Herbert Tjeerd Koopmans [1.3.5.3.7.4.2.1.2.1], geboren in 1945 in Amsterdam (Noord-Holland).
2 Anneke Koopmans [1.3.5.3.7.4.2.1.2.2], geboren in 1946 in Amsterdam (Noord-Holland).
3 Hans Koopmans [1.3.5.3.7.4.2.1.2.3], geboren in 1946 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.2.2 Anna Maria Henriette Amalia Koopmans is geboren op 07-06-1893 in Amsterdam, dochter van Bouwe Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.2) en Anna Maria Hoffmeister. Anna is overleden op 25-02-1951 in Amsterdam, 57 jaar oud. Anna trouwde, 30 jaar oud, op 07-06-1923 in Amsterdam met Stephanus Glimmerveen, 33 jaar oud. Stephanus is geboren op 22-01-1890 in Amsterdam. Stephanus is overleden op 29-01-1961 in Amsterdam, 71 jaar oud.
1.3.5.3.7.4.4 Pier Koopmans is geboren op 24-03-1867 in Sintjohannesga , Schoterland (Friesland), zoon van Meine Bouwes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4) en Geertje Hettes Lebbing. Pier is overleden op 28-01-1907 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland), 39 jaar oud. Pier trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1892 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland) met Geertruida Adriana Kooijman, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 01-06-1871 in Noordgouwe (Zeeland).
Kinderen van Pier en Geertruida:
1 Meine Johannes Koopmans, geboren op 04-05-1892 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.4.1.
2 Johannes Antonie Koopmans, geboren op 25-01-1895 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.4.2.
3 Helena Geertruida Koopmans, geboren op 17-02-1896 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.4.3.
4 Jansje Koopmans, geboren op 30-01-1898 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.4.4.
1.3.5.3.7.4.4.1 Meine Johannes Koopmans is geboren op 04-05-1892 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland), zoon van Pier Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.4) en Geertruida Adriana Kooijman. Meine is overleden op 29-03-1942 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland), 49 jaar oud. Meine trouwde, 20 jaar oud, op 26-03-1913 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland) met Elisabeth Griek, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-03-1890 in Haskerland (Friesland).
Kinderen van Meine en Elisabeth:
1 Geertruida Elisabeth Koopmans [1.3.5.3.7.4.4.1.1], geboren op 20-08-1915 in Nederlands Indie.
2 Pier Johannes Koopmans [1.3.5.3.7.4.4.1.2], geboren op 18-03-1917 in Malang , Nederlands Indie.
3 Meine Johannes Koopmans [1.3.5.3.7.4.4.1.3], geboren op 16-11-1920 in Malang , Nederlands Indie.
4 Jantje Elisabeth Koopmans [1.3.5.3.7.4.4.1.4], geboren op 17-06-1922 in Malang , Nederlands Indie.
5 Johannes Koopmans [1.3.5.3.7.4.4.1.5], geboren op 19-10-1931 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.4.2 Johannes Antonie Koopmans is geboren op 25-01-1895 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland), zoon van Pier Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.4) en Geertruida Adriana Kooijman. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 13-01-1926 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland) met Margaretha Johanna Bosman, 30 jaar oud. Margaretha is geboren op 04-08-1895 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland).
Kind van Johannes en Margaretha:
1 Geertruida Margaretha Koopmans [1.3.5.3.7.4.4.2.1], geboren op 02-03-1927 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.4.4.3 Helena Geertruida Koopmans is geboren op 17-02-1896 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland), dochter van Pier Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.4) en Geertruida Adriana Kooijman. Helena trouwde, 23 jaar oud, op 31-12-1919 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland) met Jan de Jongh, 22 jaar oud. Jan is geboren op 13-05-1897 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.4.4.4 Jansje Koopmans is geboren op 30-01-1898 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland), dochter van Pier Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.4) en Geertruida Adriana Kooijman. Jansje trouwde met Wilhelmus Antonius van Mierlo. Wilhelmus is geboren op 03-01-1897 in Amersfoort.
1.3.5.3.7.4.5 Hette Koopmans is geboren op 25-04-1870 in Sintjohannesga , Schoterland (Friesland), zoon van Meine Bouwes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4) en Geertje Hettes Lebbing. Hette is overleden op 11-05-1945 in Amsterdam, 75 jaar oud. Hette trouwde, 25 jaar oud, op 28-08-1895 in Amsterdam met Berendina Johanna Geux, 25 jaar oud. Berendina is geboren op 16-07-1870 in Nijmegen. Berendina is overleden op 28-11-1921 in Amsterdam, 51 jaar oud.
Kinderen van Hette en Berendina:
1 Dirk Koopmans, geboren op 26-12-1895 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.3.7.4.5.1.
2 Geertje Koopmans, geboren op 20-06-1897 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.3.7.4.5.2.
3 Maria Koopmans, geboren op 07-11-1899 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.3.7.4.5.3.
4 Theodora Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.4], geboren op 14-06-1902 in Amsterdam (Noord-Holland). Theodora is overleden op 01-03-1903 in Amsterdam (Noord-Holland), 8 maanden oud.
5 Hermanus Koopmans, geboren op 13-04-1904 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.5.
6 Gerardus Koopmans, geboren op 21-12-1910 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.6.
7 Johannes Koopmans, geboren op 08-07-1912 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.7.
8 Berendina Koopmans, geboren op 02-02-1914 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.8.
1.3.5.3.7.4.5.1 Dirk Koopmans is geboren op 26-12-1895 in Amsterdam, zoon van Hette Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5) en Berendina Johanna Geux. Dirk is overleden op 05-04-1959 in Amsterdam, 63 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 29-01-1919 in Amsterdam met Geertruida Johanna Petronella Heijneman, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 28-11-1894 in Amsterdam.
Kinderen van Dirk en Geertruida:
1 Beredina Koopmans, geboren op 26-06-1919 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.1.1.
2 Dirk Koopmans, geboren op 26-07-1924 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.1.2.
1.3.5.3.7.4.5.1.1 Beredina Koopmans is geboren op 26-06-1919 in Amsterdam (Noord-Holland), dochter van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.1) en Geertruida Johanna Petronella Heijneman. Beredina is overleden op 02-12-1977, 58 jaar oud. Beredina trouwde, 27 jaar oud, op 22-08-1946 in Amsterdam (Noord-Holland) met Johannes Griesheimer, 27 of 28 jaar oud. Johannes is geboren in 1918 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.5.1.2 Dirk Koopmans is geboren op 26-07-1924 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.1) en Geertruida Johanna Petronella Heijneman. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1948 in Amsterdam (Noord-Holland) met Cornelia Johanna Catharina Ouderdorp, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 12-02-1926 in Utrecht. Cornelia is overleden op 11-12-1986 in Amsterdam, 60 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Cornelia:
1 Rob Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.1.2.1], geboren op 29-12-1950 in Amsterdam. Rob is overleden op 23-02-2020 in Heerhugowaard, 69 jaar oud.
2 Martin Koopmans, geboren op 23-06-1956 in Den Haag. Volgt 1.3.5.3.7.4.5.1.2.2.
3 Gido Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.1.2.3], geboren op 29-05-1964 in Amsterdam. Gido is overleden op 17-02-1970 in Amsterdam, 5 jaar oud.
4 Yvonne Koopmans, geboren op 24-06-1966 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.3.7.4.5.1.2.4.
1.3.5.3.7.4.5.1.2.2 Martin Koopmans is geboren op 23-06-1956 in Den Haag, zoon van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.1.2) en Cornelia Johanna Catharina Ouderdorp. Martin trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1980 met Carolina Vorrink, 21 jaar oud. Carolina is geboren op 03-06-1959 in Amsterdam. Carolina is overleden op 19-01-2019 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Kinderen van Martin en Carolina:
1 Michelle Denise Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.1.2.2.1], geboren op 22-11-1985 in Amsterdam.
2 Kevin Christopher Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.1.2.2.2], geboren op 21-06-1990 in Amsterdam.
1.3.5.3.7.4.5.1.2.4 Yvonne Koopmans is geboren op 24-06-1966 in Amsterdam, dochter van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.1.2) en Cornelia Johanna Catharina Ouderdorp. Yvonne trouwde, 22 jaar oud, op 21-04-1989 in Muiden met Manfred.H. Sommers, 24 jaar oud. Manfred.H. is geboren op 30-09-1964.
Kind van Yvonne en Manfred.H.:
1 Lyana Patricia Sommers [1.3.5.3.7.4.5.1.2.4.1], geboren op 18-10-1990.
1.3.5.3.7.4.5.2 Geertje Koopmans is geboren op 20-06-1897 in Amsterdam, dochter van Hette Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5) en Berendina Johanna Geux. Geertje is overleden op 21-07-1965 in Amsterdam, 68 jaar oud. Geertje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 28-08-1918 in Amsterdam met Johannes Joseph Koenders, 19 of 20 jaar oud. Johannes is geboren in 1898.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 30-07-1930 in Amsterdam met Johan van Broekhoeven, 34 jaar oud. Johan is geboren op 05-04-1896 in Diemen (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.5.3 Maria Koopmans is geboren op 07-11-1899 in Amsterdam, dochter van Hette Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5) en Berendina Johanna Geux. Maria is overleden op 18-07-1968 in Diemen (Noord-Holland), 68 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 05-05-1920 in Amsterdam met Hendrikus Johannes Theodorus Pohlman, 28 jaar oud. Hendrikus is geboren op 18-09-1891 in Zutphen. Hendrikus is overleden op 23-10-1947 in Amsterdam, 56 jaar oud.
1.3.5.3.7.4.5.5 Hermanus Koopmans is geboren op 13-04-1904 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Hette Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5) en Berendina Johanna Geux. Hermanus is overleden op 23-04-1947 in Amsterdam (Noord-Holland), 43 jaar oud. Hermanus:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 26-11-1924 in Amsterdam (Noord-Holland) met Jacoba Margaretha de Vrijs, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 01-10-1940 in Amsterdam (Noord-Holland). Jacoba is geboren op 25-10-1904 in Amsterdam (Noord-Holland). Jacoba is overleden op 09-10-1987 in Amsterdam (Noord-Holland), 82 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 21-09-1946 in Amsterdam (Noord-Holland) met Geertruida Lamberta Janssen, 45 jaar oud. Geertruida is geboren op 04-09-1901 in Amsterdam (Noord-Holland). Geertruida is overleden op 11-05-1990 in Amsterdam (Noord-Holland), 88 jaar oud.
Kind van Hermanus en Jacoba:
1 Elisabeth Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.5.1], geboren op 15-03-1919 in Valburg.
1.3.5.3.7.4.5.6 Gerardus Koopmans is geboren op 21-12-1910 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Hette Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5) en Berendina Johanna Geux. Gerardus is overleden op 28-08-1961 in Zaandam (Noord-Holland), 50 jaar oud. Gerardus trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1933 in Amsterdam (Noord-Holland) met Clara Vischjager, 18 jaar oud. Clara is geboren op 08-03-1915 in Amsterdam (Noord-Holland). Clara is overleden op 07-12-2011 in Zaandam (Noord-Holland), 96 jaar oud.
Kinderen van Gerardus en Clara:
1 Manus Koopmans, geboren op 16-08-1933 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.6.1.
2 Gerardus Koopmans, geboren op 05-06-1935 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.6.2.
3 Andre Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.6.3], geboren op 10-06-1936 in Amsterdam (Noord-Holland). Andre is overleden op 13-06-1936 in Amsterdam (Noord-Holland), 3 dagen oud.
4 Herman Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.6.4], geboren op 02-02-1938 in Amsterdam (Noord-Holland).
5 Johannes Hendricus Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.6.5], geboren op 21-12-1939 in Amsterdam (Noord-Holland).
6 Berendina Johanna Koopmans, geboren op 14-11-1941 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.3.7.4.5.6.6.
7 Hanna Josephina Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.6.7], geboren op 20-04-1945 in Amsterdam (Noord-Holland). Hanna is overleden op 21-08-1945 in Amsterdam (Noord-Holland), 4 maanden oud.
8 Eleonora Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.6.8], geboren op 24-08-1946 in Amsterdam (Noord-Holland). Eleonora is overleden op 20-09-1946 in Amsterdam (Noord-Holland), 27 dagen oud.
9 Frits Koopmans, geboren op 14-03-1951 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.6.9.
1.3.5.3.7.4.5.6.1 Manus Koopmans is geboren op 16-08-1933 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Gerardus Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.6) en Clara Vischjager. Manus is overleden op 19-08-2013 in Amsterdam (Noord-Holland), 80 jaar oud. Hij is begraven in As verstrooit op zee. Manus trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1957 in Amsterdam (Noord-Holland) met Leontiene Catharina Maria Rijkom, 24 jaar oud. Leontiene is geboren op 08-12-1932 in Zeist (Utrecht).
1.3.5.3.7.4.5.6.2 Gerardus Koopmans is geboren op 05-06-1935 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Gerardus Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.6) en Clara Vischjager. Gerardus trouwde, 25 jaar oud, op 06-04-1961 in Amsterdam (Noord-Holland) met Engelina Selma Snoek, 25 of 26 jaar oud. Engelina is geboren in 1935 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.5.6.6 Berendina Johanna Koopmans is geboren op 14-11-1941 in Amsterdam, dochter van Gerardus Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.6) en Clara Vischjager. Berendina trouwde, 20 jaar oud, op 07-09-1962 met Floris Hessing, 20 of 21 jaar oud. Floris is geboren in 1941.
1.3.5.3.7.4.5.6.9 Frits Koopmans is geboren op 14-03-1951 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Gerardus Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.6) en Clara Vischjager. Frits trouwde, 20 jaar oud, op 28-05-1971 met Clazina Ofman, 16 jaar oud. Clazina is geboren op 31-05-1954 in Zaandam (Noord-Holland).
Kinderen van Frits en Clazina:
1 Martijn Koopmans, geboren op 21-06-1976 in Zaandam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.6.9.1.
2 Michiel Koopmans, geboren op 06-02-1981 in Zaandam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.6.9.2.
1.3.5.3.7.4.5.6.9.1 Martijn Koopmans is geboren op 21-06-1976 in Zaandam (Noord-Holland), zoon van Frits Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.6.9) en Clazina Ofman. Martijn trouwde, 22 jaar oud, op 28-05-1999 in Purmerend (Noord Holland) met Sandra Moreen Whiteside, 30 jaar oud. Sandra is geboren op 21-03-1969 in Iserlohn (Duitsland).
1.3.5.3.7.4.5.6.9.2 Michiel Koopmans is geboren op 06-02-1981 in Zaandam (Noord-Holland), zoon van Frits Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.6.9) en Clazina Ofman. Michiel trouwde, 33 jaar oud, op 21-10-2014 in Purmerend (Noord Holland) met Tamara Smit, 37 jaar oud. Tamara is geboren op 10-05-1977 in Den Helder (Noord-Holland).
Kind van Michiel uit onbekende relatie:
1 Duncan Milan Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.6.9.2.1], geboren op 17-07-2009 in Purmerend (Noord Holland).
1.3.5.3.7.4.5.7 Johannes Koopmans is geboren op 08-07-1912 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Hette Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5) en Berendina Johanna Geux. Johannes is overleden op 09-08-1992, 80 jaar oud. Johannes trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1933 in Amsterdam (Noord-Holland) met Geertje van Huijstee, 19 jaar oud. Geertje is geboren op 25-11-1913 in Laren. Geertje is overleden op 25-06-2005 in Uithoorn (Noord-Holland), 91 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Geertje:
1 Johannes Koopmans, geboren op 23-07-1934 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.5.7.1.
2 Tonny Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.7.2], geboren op 07-11-1942 in Amsterdam (Noord-Holland).
3 Elisabeth Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.7.3], geboren op 18-07-1945 in Amsterdam (Noord-Holland).
4 Karel Leonard Martin Koopmans [1.3.5.3.7.4.5.7.4], geboren op 04-03-1948 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.5.7.1 Johannes Koopmans is geboren op 23-07-1934 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Johannes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5.7) en Geertje van Huijstee. Johannes trouwde met Marty Postjes.
1.3.5.3.7.4.5.8 Berendina Koopmans is geboren op 02-02-1914 in Amsterdam (Noord-Holland), dochter van Hette Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.5) en Berendina Johanna Geux. Berendina is overleden op 26-04-1984 in Amsterdam (Noord-Holland), 70 jaar oud. Berendina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 02-12-1936 in Amsterdam (Noord-Holland) met Berend Castelein, 39 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 01-10-1941 in Amsterdam (Noord-Holland). Berend is geboren op 14-08-1897 in Groningen. Berend is overleden op 13-02-1966 in Amsterdam (Noord-Holland), 68 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 06-12-1944 in Amsterdam (Noord-Holland) met Wietze Bootsma, 36 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 10-06-1965 in Amsterdam (Noord-Holland). Wietze is geboren op 24-10-1908 in Lemsterland (Friesland). Wietze is overleden op 02-02-1980 in Amsterdam (Noord-Holland), 71 jaar oud.
1.3.5.3.7.4.8 Dirk Koopmans is geboren op 27-04-1877 in Schoterland (Friesland), zoon van Meine Bouwes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4) en Geertje Hettes Lebbing. Dirk is overleden op 20-10-1951 in Amsterdam, 74 jaar oud. Dirk trouwde, 20 jaar oud, op 10-11-1897 in Amsterdam met Grietje Broers, 16 jaar oud. Grietje is geboren op 14-01-1881 in Amsterdam. Grietje is overleden op 27-03-1962 in Bussum, 81 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Grietje:
1 Geertje Koopmans [1.3.5.3.7.4.8.1], geboren op 17-02-1900 in Amsterdam (Noord-Holland). Geertje is overleden op 02-06-1901 in Amsterdam (Noord-Holland), 1 jaar oud.
2 Dirk Koopmans [1.3.5.3.7.4.8.2], geboren op 25-02-1901 in Amsterdam (Noord-Holland). Dirk is overleden op 21-05-1901 in Amsterdam (Noord-Holland), 2 maanden oud.
3 Guurtje Koopmans, geboren op 26-06-1902 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.3.
4 Meine Reindert Koopmans, geboren op 22-02-1904 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.4.
5 Trijntje Koopmans, geboren op 02-07-1905 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.5.
6 Johannes Koopmans, geboren op 29-06-1907 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.6.
7 Grietje (Greet) Koopmans, geboren op 10-03-1909 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.7.
8 Dirk Koopmans, geboren op 24-03-1918 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.8.
1.3.5.3.7.4.8.3 Guurtje Koopmans is geboren op 26-06-1902 in Amsterdam (Noord-Holland), dochter van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.8) en Grietje Broers. Guurtje is overleden op 01-01-1964 in Bussum, 61 jaar oud. Guurtje trouwde, 19 jaar oud, op 27-04-1922 in Amsterdam (Noord-Holland) met Hendrik Arkenbout, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 10-01-1899 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland). Hendrik is overleden op 16-01-1952 in Bussum, 53 jaar oud.
1.3.5.3.7.4.8.4 Meine Reindert Koopmans is geboren op 22-02-1904 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.8) en Grietje Broers. Meine is overleden op 13-11-1990 in Amsterdam (Noord-Holland), 86 jaar oud. Meine trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1929 in Amsterdam (Noord-Holland) met Maria Gesina Langkemper, 19 jaar oud. Maria is geboren op 02-09-1909 in Amsterdam (Noord-Holland). Maria is overleden op 12-03-1992 in Amsterdam (Noord-Holland), 82 jaar oud.
Kind van Meine en Maria:
1 Dirk Koopmans, geboren op 23-02-1930 in Alblasserdam (Zuid-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.4.1.
1.3.5.3.7.4.8.4.1 Dirk Koopmans is geboren op 23-02-1930 in Alblasserdam (Zuid-Holland), zoon van Meine Reindert Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.8.4) en Maria Gesina Langkemper. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 01-08-1957 in Amsterdam (Noord-Holland) met Cornelia Everdina Tak, 22 of 23 jaar oud. Cornelia is geboren in 1934 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.8.5 Trijntje Koopmans is geboren op 02-07-1905 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland), dochter van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.8) en Grietje Broers. Trijntje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 12-06-1924 in Amsterdam (Noord-Holland) met Friederich Johann Wieting, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 10-08-1929 in Amsterdam (Noord-Holland). Friederich is geboren op 13-03-1899 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland).
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 17-07-1930 in Amsterdam (Noord-Holland) met Hendrik Louis Rotteveel, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-10-1903 in ’s Gravenhage (Zuid-Holland).
1.3.5.3.7.4.8.6 Johannes Koopmans is geboren op 29-06-1907 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.8) en Grietje Broers. Johannes is overleden op 22-06-1986 in Amsterdam (Noord-Holland), 78 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 22-10-1931 in Amsterdam (Noord-Holland) met Hendrika Petronella Ramaker, 22 jaar oud. Hendrika is geboren op 29-10-1908 in Amsterdam (Noord-Holland). Hendrika is overleden op 27-02-1990 in Amsterdam (Noord-Holland), 81 jaar oud.
Kind van Johannes en Hendrika:
1 Maria Gezina Koopmans, geboren op 02-04-1932 in Amsterdam (Noord-Holland). Volgt 1.3.5.3.7.4.8.6.1.
1.3.5.3.7.4.8.6.1 Maria Gezina Koopmans is geboren op 02-04-1932 in Amsterdam (Noord-Holland), dochter van Johannes Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.8.6) en Hendrika Petronella Ramaker. Maria trouwde met Hendrieus Rolff. Hendrieus is geboren in 1928 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.7.4.8.7 Grietje (Greet) Koopmans is geboren op 10-03-1909 in Amsterdam (Noord-Holland), dochter van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.8) en Grietje Broers. Grietje is overleden op 03-07-1989 in Amsterdam (Noord-Holland), 80 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 25-02-1932 in Amsterdam (Noord-Holland) met Jean Jacques Paulus, 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 28-03-1953 in Amsterdam (Noord-Holland). Jean is geboren op 17-11-1905 in Amsterdam (Noord-Holland). Jean is overleden op 20-02-1990 in Lelystad, 84 jaar oud. Hij is begraven op 06-03-1990 in Lelystad , as verstrooid.
1.3.5.3.7.4.8.8 Dirk Koopmans is geboren op 24-03-1918 in Amsterdam (Noord-Holland), zoon van Dirk Koopmans (zie 1.3.5.3.7.4.8) en Grietje Broers. Dirk is overleden op 07-05-1945 in Amsterdam (Noord-Holland), 27 jaar oud. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 25-10-1942 in Amsterdam (Noord-Holland) met Cornelia Maria Poldervaart, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 14-04-1920 in Amsterdam (Noord-Holland).
1.3.5.3.8 Jelle Martens Koopmans is geboren op 08-05-1804 in Follega (Friesland), zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Rinske Bouwes Haagsma. Jelle is overleden op 01-06-1872 in Echten , Lemsterland (Friesland), 68 jaar oud.
Beroep:
(Wagenmaker , Timmerman)
Vermeld:
(Follega (Fries: Follegea) is een dorp in de gemeente De Friese Meren, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten noorden van Lemmer en ten noordwesten van Oosterzee, aan de westkant van het Tjeukemeer.
Follega vormt samen met de naburige Eesterga een tweelingdorp. Tezamen hebben ze ook een dorpsbelangenvereniging. In 2018 telde het dorp 165 inwoners, 14 jaar eerder was dat 200.)
Jelle:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1826 in Lemsterland (Friesland) met Annigje Jelkes Dijkstra, 20 of 21 jaar oud. Annigje is geboren in 1805 in Oosterzee (Friesland). Annigje is overleden op 20-05-1830 in Lemsterland (Friesland), 24 of 25 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1831 in Lemsterland (Friesland) met Grietje Nannes Koopman, 17 jaar oud. Grietje is geboren op 08-07-1813 in Echten , Lemsterland (Friesland). Grietje is overleden op 01-04-1849 in Echten , Lemsterland (Friesland), 35 jaar oud.
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 05-08-1855 in Schoterland (Friesland) met Lummigje Sjoerds Bloem, 24 jaar oud. Lummigje is geboren op 08-07-1831 in Munnekeburen (Friesland). Lummigje is overleden op 15-08-1912 in Lemsterland (Friesland), 81 jaar oud.
1.3.5.3.9 Eelkjen Martens Koopmans is geboren op 05-03-1811 in Follega (Friesland), dochter van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Bakker Akke Aukes. Zij is gedoopt op 17-03-1811 in Lemmer (Friesland). Eelkjen is overleden op 13-02-1881 in Lemsterland (Friesland), 69 jaar oud. Eelkjen:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 14-04-1833 in Lemsterland (Friesland) met Arjen Doedes Jaarsma, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Arjen is geboren op 14-11-1810 in Heeg (Friesland). Arjen is overleden op 07-07-1838 in Follega (Friesland), 27 jaar oud.
Vermeld:
(Overleden door onweer in de Brekkenpolder (bron: W de Vlugt))
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 28-02-1841 in Lemsterland (Friesland) met Hendrik Oeges Kok, 40 jaar oud. Hendrik is geboren op 10-09-1800 in Tjerkgaast (De Friese Meren). Hij is gedoopt op 05-10-1800 in Tjerkgaast (De Friese Meren). Hendrik is overleden op 04-03-1863 in Lemsterland (Friesland), 62 jaar oud.
1.3.5.3.12 Auke Martens Koopmans is geboren op 13-09-1821 in Follega (Friesland), zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.3) en Bakker Akke Aukes. Auke is overleden op 03-02-1881 in Lemmer (Friesland), 59 jaar oud.
Vermeld:
(Gedcom name : Auke Martens/Koopmans/
Nationale Militie; Loting 1840, lotnr. 55. Geen dienst.

Vroeger arbeider te Nijehaske doch sedert geruime tijd van zijn vrouw gescheiden en rondzwervende.
Na 5 jaar scheiding van tafel en bed, werd echtscheiding definitief in 1863.
(Grietje Fokkes Prins eiseres))
Auke:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 23-03-1849 in Haskerland (Friesland) met Grietje Fokkes Prins, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 17-06-1863 in Heerenveen (Echtscheidingsakte Haskerland). Grietje is geboren op 08-11-1824 in Haskerland (Friesland).
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 02-03-1867 in Kollum (Kollumerland) met Jacobje Hendriks Slotinga, 31 jaar oud. Jacobje is geboren op 18-06-1835 in Kollum (Kollumerland). Jacobje is overleden op 26-04-1905 in Lemmer (Friesland), 69 jaar oud.
1.3.5.4 Jelle Hendriks Koopmans (Stoker) is geboren in 1767 in Mildam , Schoterland , Friesland, zoon van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Hij is gedoopt op 12-03-1767 in Oudeschoot (Friesland). Jelle is overleden op 25-05-1836 in Oranjewoud (Friesland), 68 of 69 jaar oud. Jelle trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-11-1789 in Oudeschoot (Friesland) met Sjoukjen Hendriks Scholte, 27 jaar oud. Sjoukjen is geboren op 30-04-1762 in Kortezwaag (Friesland). Sjoukjen is overleden op 30-09-1845 in Oudeschoot (Friesland), 83 jaar oud.
1.3.5.5 Femke Hendriks Koopmans (Stoker) is geboren in 1769 in Mildam , Schoterland , Friesland, dochter van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Zij is gedoopt op 26-11-1769 in Mildam, Schoterland, Friesland. Femke is overleden op 25-01-1834 in Wolvega , Weststellingwerf (Friesland), 64 of 65 jaar oud. Femke trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 20-05-1792 in Heerenveen (Friesland) met Jelle Uilkens Drijfhout, 30 of 31 jaar oud. Jelle is geboren in 1761. Hij is gedoopt op 03-05-1761 in Drachten. Jelle is overleden op 03-09-1849 in Lemmer , Lemsterland (Friesland), 87 of 88 jaar oud.
1.3.5.6 Sjoerdje Hendriks Koopmans is geboren op 25-08-1773 in Mildam , Schoterland , Friesland, dochter van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Zij is gedoopt op 19-09-1773 in Oudeschoot (Friesland). Sjoerdje is overleden op 04-09-1826 in Follega (Friesland), 53 jaar oud.
Beroep:
Arbeider , Slachter , Veldwachter.
Sjoerdje trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1797 in Lemmer (Friesland) met Jelte Douwes Dijkstra, 32 jaar oud. Jelte is geboren op 04-01-1765 in Langweer (Doniawerstal) (Friesland). Hij is gedoopt op 27-01-1765 in Langweer (Doniawerstal) (Friesland). Jelte is overleden op 19-11-1828 in Lemmer (Friesland), 63 jaar oud.
1.3.5.7 Folkert Hendriks Koopmans is geboren op 14-04-1777 in Mildam , Schoterland , Friesland, zoon van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Hij is gedoopt op 08-05-1777 in Mildam, Schoterland, Friesland. Folkert is overleden op 01-08-1842 in Lemsterland (Friesland), 65 jaar oud.
Beroep:
(Kastelein in herberg te Oosterzee)
Vermeld:
(Hij was vaak ziek en dan gingen de kinderen kruiden zoeken van Lemmer tot aan Tacozijl.)
Folkert:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 15-06-1806 in Lemsterland (Friesland) met Hendrikje Frankes, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op 09-02-1783 in Echten , Lemsterland (Friesland).
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 26-08-1815 in Lemsterland (Friesland) met Zwaantje Jans Van der Werf, 22 jaar oud. Zwaantje is geboren op 28-05-1793 in St Johannesga (Friesland). Zwaantje is overleden op 20-02-1866 in Lemsterland (Friesland), 72 jaar oud.
Kind van Folkert en Hendrikje:
1 Hendrik Folkerts Koopmans [1.3.5.7.1], geboren op 23-02-1807 in Eesterga (Friesland). Hij of zij is gedoopt op 01-03-1807 in Echten, Lemsterland (Friesland). Hendrik is overleden in 1808, 0 of 1 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Zwaantje:
2 Hendrik Folkerts Koopmans [1.3.5.7.2], geboren op 20-11-1815 in Oosterzee (Friesland). Hij is gedoopt op 07-12-1815. Hendrik is overleden op 06-06-1828 in Eesterga (Friesland), 12 jaar oud.
3 Neeltje Folkerts Koopmans, geboren op 24-08-1817 in Oosterzee (Friesland). Volgt 1.3.5.7.3.
4 Geertje Folkerts Koopmans [1.3.5.7.4], geboren op 10-04-1820 in Eesterga (Friesland). Zij is gedoopt op 30-04-1820. Geertje is overleden op 27-04-1821 in Eesterga (Friesland), 1 jaar oud.
5 Jan Folkerts Koopmans, geboren op 13-04-1824 in Follega (Friesland). Volgt 1.3.5.7.5.
1.3.5.7.3 Neeltje Folkerts Koopmans is geboren op 24-08-1817 in Oosterzee (Friesland), dochter van Folkert Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.7) en Zwaantje Jans Van der Werf. Neeltje is overleden op 13-10-1892 in Sint Nicolaasga (Friesland), 75 jaar oud. Neeltje trouwde, 29 jaar oud, op 21-05-1847 in Lemsterland (Friesland) met Rouke Hendriks de Hoop, 25 jaar oud. Rouke is geboren op 09-03-1822 in Oosterzee (Friesland). Rouke is overleden op 24-12-1902 in Sint Nicolaasga (Friesland), 80 jaar oud.
1.3.5.7.5 Jan Folkerts Koopmans is geboren op 13-04-1824 in Follega (Friesland), zoon van Folkert Hendriks Koopmans (zie 1.3.5.7) en Zwaantje Jans Van der Werf. Jan is overleden op 28-11-1905 in Wijckel (Friesland), 81 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1850 in Lemsterland (Friesland) met Lammetje Jilkes Venema, 30 jaar oud. Lammetje is geboren op 06-03-1820 in Oosterzee (Friesland). Zij is gedoopt op 09-04-1820. Lammetje is overleden op 05-08-1897 in Sint Nicolaasga (Friesland), 77 jaar oud.
Kind van Jan en Lammetje:
1 Folkert Koopmans, geboren op 13-11-1851 in Eesterga (Friesland). Volgt 1.3.5.7.5.1.
1.3.5.7.5.1 Folkert Koopmans is geboren op 13-11-1851 in Eesterga (Friesland), zoon van Jan Folkerts Koopmans (zie 1.3.5.7.5) en Lammetje Jilkes Venema. Folkert is overleden op 12-04-1941 in Sloten – Friesland, 89 jaar oud. Folkert trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1877 in Doniawerstal , Friesland met Jeltje van der Kerk, 26 jaar oud. Zij is geboren op 12-03-1851 in Tjerkgaast (De Friese Meren). Zij is overleden op 22-11-1925 in Sloten – Friesland, 74 jaar oud.
1.3.5.8 Antje Hendriks Koopmans is geboren op 02-02-1781 in Mildam , Schoterland , Friesland, dochter van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Zij is gedoopt op 25-02-1781 in Mildam, Schoterland, Friesland. Antje is overleden op 16-02-1868 in Doniawerstal , Friesland, 87 jaar oud. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 01-03-1801 in Langweer (Doniawerstal) (Friesland) met Gerrit Jacobs Haagsma, 34 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-04-1766 in Dijken , Friesland. Hij is gedoopt op 27-04-1766 in Dijken, Friesland. Gerrit is overleden op 07-08-1830 in Dijken , Friesland, 64 jaar oud.
1.3.5.9 Sipkjen Hendriks Koopmans is geboren op 28-06-1785 in Mildam , Schoterland , Friesland, dochter van Hendrik Martens Koopmans (zie 1.3.5) en Geertje Jelles. Zij is gedoopt op 17-07-1785 in Mildam, Schoterland, Friesland. Sipkjen is overleden op 30-07-1851 in Gorredijk , Opsterland , Friesland, 66 jaar oud. Sipkjen trouwde, 22 jaar oud, op 21-02-1808 in St Nicolaasga , Friesland met Reitze Jelles Huisman, 49 jaar oud. Hij is gedoopt op 22-11-1758 in Doniawerstal, Friesland. Reitze is overleden op 08-11-1845 in Harlingen (Friesland), 86 jaar oud.
1.3.6 Folkert Martens Koopmans is geboren in 1735 in Mildam , Schoterland , Friesland, zoon van Marten Hendriks Koopmans (zie 1.3) en Lipkjen Annes. Folkert trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 12-04-1767 in Lemmer (Lemsterland – Friesland) met Imkjen Pytters.
1.4 Inne Hendriks (Koopmans) is geboren in 1698, zoon van Hendrik Pieters (Koopmans) (zie 1) en Antje Folkerts. Hij is gedoopt op 09-10-1698 in Wolvega, Weststellingwerf (Friesland). Inne is overleden in 1765 in Akkrum, Utingeradeel (Friesland), 66 of 67 jaar oud. Inne trouwde met Aukes Trijntje (Kleefstra). Aukes is geboren in 1700. Aukes is overleden in 1771 in Akkrum, Utingeradeel (Friesland), 70 of 71 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 19-09-2022 10:48:53